9.jpg

Stående från vänster: Agda Björklund, ingenjör Nilsson, okänd, okänd, Carl Björklund, Carl Larsson (bryggeriet Kronan), Gunnar, Nils Wiberg (Wibergs möbler)

Främre raden från vänster: Betty Larsson, syster till Carl Björklund, hustru till Carl Larsson, framför henne barnen Henry och Carin, längst till höger den äldste sonen Carl-Eric, till höger om Betty fru Nilsson, Olga Wiberg, Ester Björklund, hustru till Carl Björklund och framför henne sonen Göte.