Vilans Vänner Kristianstad
trotjanare1.jpg

Från höger på bilden med anställningsdatum:

Sven Bengtsson, verkmästare , 1929 28/4; Fritz Nilsson, gjutmästare, 1920 3/7; Erik Åberg, maskinmontör, 1938 20/4; Birger Rydberg, plåtslagare, 1938 25/4; Ragnar Svensson, plåtslagare/gassvetsare, 1941 1/4; Sven Lindell, maskinmontör, 1941 15/9; Åke Engleson, inköpschef, 1944 13/3; John Johansson, maskinarbetare, 1944 3/5; Nils Mårtensson, maskinmontör, 1944 31/7; Helge Carlsson, elsvetsare, 1945 22/10; Nils Persson, elsvetsare, 1945 30/10; I talarstolen Göte Björklund, 1941 3/6