lbg36.jpg

Leif Örstadius efterlyser information om en man vid namn Gustafsson:

Jag och min mor bodde på Långebrogatan 36 från 1948 till 1954. En kort tid senare revs huset. I det låga huset fanns utmed gatan Jönssons Frisörsalong och Trobäcks Handarbetsaffär. Med ingång från gården fanns förutom vår 1-rumslägenhet två lägenheter på andra våningen. I en av dessa bodde spåtanten Hilda Svensson och i den andra Gustafsson. Bägge var till åren komna, ensamstående och speciella. Varje dag besökte flera unga damer Hilda för att få sin framtid utstakad.

Gustafsson var originell på sitt sätt. Jag kan inte minnas att han umgicks med andra människor eller att han fick besök av någon. Det var en enstöring. Man kunde se eller höra honom någon enstaka gång per dag när han t.ex. gick till Mårtenssons Specerier för att handla eller när han med klapprande steg tog sig ner för den branta trappan. Ute på gården såg man honom långsamt gå upp mot Långebrogatan. Det är först som vuxen jag tänker tillbaka på denne märklige man. Det är egentligen inte mycket jag minns av honom eftersom vi barn koncentrerade oss på leken och inte på honom. Gustafsson var tystlåten. På sin höjd kunde han kort skälla på oss då han passerade. Anledningen var säkert att vi barn hade gjort något elakt mot honom såsom att banka högt på soptunnorna när han var i antågande.

Vid ett tillfälle kom Gustafsson uppifrån Långebrogatan ner mot grusgården där vi barn lekte. Av någon anledning tappade han plötsligt sin sillabörs. Vi såg hur mynten spred sig över ett mindre område i gruset. Gustafsson fick mycket bråttom att plocka upp sina mynt samtidigt som han tittade och skällde på oss eftersom han befarade att någon skulle ta en slant från honom.

Det skulle vara intressant att få veta hur andra boende på Vilan upplevde Gustavsson.

Skriv till Bengt Jönsson vad ni vet så kan jag eller Bengt sammanställa vad som kommit fram om honom. Ingenting är för ringa att berätta. Vad hette han mer än Gustavsson? Hur gammal var han? Var föddes han? Syskon? Föräldrar? Någon upplevelse om honom. Hans liv? Hur slutade han sina dagar och när gick han bort? osv.

bengtgjonsson@telia.com


Efter att vi skrev ovanstående "efterlysning" har Leif gjort vissa efterforskningar och därvid hittat följande uppgifter:

Från Pastorsämbetena i Kristianstad och N. Åsum har följande uppgifter inhämtats om Gustafsson.

Gustafssons förnamn var Karl Albert, tilltalsnamn okänt. Han föddes i Skatelövs socken, Kronobergs län, den 24 januari 1882 eller med dåtidens personnummer: 820124-351. Gustafsson var änkeman sedan den 28 maj 1937. Frun hette Johanna Freij och hon var född den 10 april 1869 i Norra Ströö.

Gustafsson och hans fru Johanna har genom åren bott på ett flertal adresser i Norra Åsum och Kristianstad.

1. Den 22 november 1907 flyttade Gustafsson och Johanna från Vinslöv till Norra Åsum och Härlöv 45. Gustafsson uppgavs vara "arbetare".

2. Senare, årtal okänt, flytt till Härlöv 68.

3. Senare flytt till Vilans Municipalsamhälle 31, Härlöv. Gustafsson var här bryggeriarbetare. En annan notis i kyrkoboken: Frikallad från värnplikten.

4. Flytt till Vilans Municipalsamhälle 50, Härlöv, Lugnet 1.

5. Flytt till Vilans Municipalsamhälle 39A, Härlöv 1423. Bryggeriarbetare.

6. Flytt till Odal 99.

7. Flytt till Odal 108.

8. Flyttade till Kristianstad den 9 februari 1943 från Odal 79, Hjalmar Nilssons hus. Yrke: grovarbetare. Han bosatte sig i kvarteret David Nyborg 4 (Östra Boulevarden 2/ J.H. Dahlsgatan 5).

9. Flyttade till Norra Åsum igen och Långebrogatan 36 den 7 december 1943. Yrkena vedsågare och gårdskarl angivna.

10. Gustafsson flyttade åter till Kristianstad och Ängsgårdens sjukhem den 3 november 1953.

Gustafsson och Johanna Freij gifte sig den 27 december 1907. Johanna var född i Norra Ströö. Sonen Karl Edvin Gustafsson föddes den 16 februari 1907 i Hörby. Karl Edvin kom från Östra Sallerup, Malmöhus län till Norra Åsum och Härlöv 45 (jämför ovan) först den 7 februari 1908. I kyrkboken står till synes motsägelsefullt om Gustafsson och Johannas son Karl Edvin "bådas son före äktenskapet" och på nästa sida "son af okänd moder". Om man vill forska vidare får man kontakta Hörby och Ö. Sallerups församlingar. Det kan nämnas att sonen Karl Edvin den 12 februari 1929 flyttade till Kristianstad.

Nämnas kan också att betyg uppenbarligen delades ut efter avklarad konfirmation. Gustafsson fick betyget B och Johanna betyget C vad detta nu kan betyda.