Vilans Vänner Kristianstad


Lekplatsen

lekplatsen1.jpg

Här var på den tiden en grusplan, omgiven av buskar och träd. Det var lummigt där. Där var syréner och olika blommande buskar runt om. Österut vidtog ett koloniområde med små stugor och jordlotter. Bara asfalt idag. Av Torggatan 4-6 har blivit en platt låda med en vårdcentral. När det verkligen fanns gott om människor med vårdbehov på Vilan, fanns här ingen vårdcentral. Då räckte det med syster Gunborg på Eriksgatan. På lekplatsen fanns ett klätterträd, rutschbana, slänggungor och vanliga gungor, sandlåda, en fjädrande häst, två gungbrädor, en karusell och en labyrint av trästubbar, som kunde vara ganska hala i regnväder. Bland stubbarna växte bläcksvampar. Det var en fin lekplats, och det tog alltid lite extra tid att passera den på väg till eller ifrån skolan. Vi var där och lekte också vid andra tillfällen.

karusellenkennethmin.jpg
Kenneth Svantesson på karusellen. Här har många snurrat sig illamående genom åren. Så länge det varade.

lekplatsenkennethborjemin.jpg
Kenneth och Börje Nordborg på en av "skumpebrädorna". I bakgrunden skymtar stubblabyrinten.