Ett klassfoto från mitten eller slutet av 1930-talet. Tillhör Elsie Jönsson, f 1927, syster till Roy Jönsson

elsiejonsson.jpg

Läraren vid katedern är Ella Månsson. Vid orgeln sitter Elsie Jönsson. Nummer tre från höger är Evy Holmqvist och nummer sju är hennes syster Harriett.

Nummer ett från vänster vid tavlan kan vara Kerstin Malmström (?). Nummer två från höger vid tavlan är Maj-Lis Lindén och nummer tre heter Ines Nilsson.