Vilans Vänner Kristianstad
traff1991.jpg

Återträffen 13/4-91 (flicknamn inom parentes)

Bakre raden från vänster: Gunilla Bergendorf (Persson), Ann-Britt Rosengren (Karlsson), Eva-Britt Karlsson, Margareta Andersson, Bodil Rydberg (Schuster), Margit Eriksson (lärare), Lars-Erik Olsson, Rigmor Sandberg (Svensson), Sonja Jönsson (Eklund).

Främre raden från vänster: Bertil Nilsson, Kaj Pettersson, Jan Jönsson, Jan Jeppson, Gustaf Lovén.