Vilans Vänner Kristianstad
flygbildpilar.jpg

1. Bruksgatan 4

2. Rubergs/Wallkvists verkstadsgård med infart från Vilans torg

3. Långebrogatan 34

4. Huset med Dahls mjölkaffär. Nedgång till bilverkstaden vid gaveln mot Sjödahls trädgård.

5. Palanders snickeriverkstad

6. Rubergs nya verkstad

7. Rubergs bostads- och kontorshus vid Långebrogatan