Vilans Vänner Kristianstad


Göte Björklund har samlat fakta om företaget:

Wilhelm Ruberg kom till Sverige från Tyskland 1922. Då bosatte han sig med familjen på Bruksgatan, troligen nummer 4. Det ska ha varit ett grönt hus som låg mittför Carl Nilssons träbolag. Förmodligen Bruksgatan 4.

I kvarteret Filaren på det ställe där Joel Johanssons bilverkstad senare var belägen, startade Wilhelm Ruberg en bilverkstad 1923. Han annonserade i Sydsvenskan efter en verkmästare och anställde samma år eller 1924 Nils Gottfrid Wallqvist, som tidigare arbetat som bilreparatör i trakten av Höör. Wallqvist bosatte sig med familjen i lägenheten ovanpå fröken Dahls mjölkaffär på Långebrogatan. Det fanns en ingång till verkstaden från Långebrogatan mellan huset där Wallqvist bodde och Sjödahls trädgård. Om man skulle köra ned till verkstaden med bil, fick man köra runt Sjödahls via Vilans torg och in på gården vid Palanders snickeriverkstad. Inne på gården fanns flera byggnader och garage. 1924 startade man försäljning av GM-bilar. Verkstaden fick snabbt ett gott renommé och var flitigt anlitad av bilägare i hela Kristianstad.

flygbildmin.jpg rubergs3min.jpg rubergs2min.jpg rubergs1min.jpg

1926-27 uppfördes fastigheten mellan nuvarande Wibergs och Malmströms. Där hade man utställningslokal i bottenplanet och bostad på andra våningen.

1928 blev Wilhelm Ruberg brandchef vid Vilans och Norra Åsums frivilliga brandkår och blev alltmer involverad i utveckling av redskap för brandbekämpning.

Man började tillverka produkter inom detta område år 1929, och det blev snart den dominerande verksamheten hos Rubergs. På bilden längst till höger ser man chassit av en brandbil, som man lastat en båt på. Denna produktion fortgår alltjämt vid företaget, som numera är lokaliserat till Immeln.

1929 byggde Wilhelm Ruberg en ny bilverkstad nedanför sitt bostadshus. Där skedde även tillverkningen av motorbrandsprutor. I samband med denna etablering överlät Ruberg den gamla verkstaden till Nils Gottfrid Wallqvist. Han hade också så småningom syrgasfabrik på Odal och i Västra Klagstorp startade han en acetylengasfabrik och avsåg att konkurrera med AGA, men fick dock skrinlägga detta projekt.

1929 levererade Rubergs tre brandbilar till Kristianstads brandkår. De syns på den övre bilden nedan längst till vänster. 1932 levererades den första motorbrandsprutan. Frontsprutan på den undre bilden till vänster nedan sitter på en bil, som tillhör Vilans brandkår, och är från 1936.

leveranslbgstationmin.jpg

slanggatanmin.jpg
chevroletmin.jpg rubergslangebrogmin.jpg

rubergsidagmin.jpg

Efter en brand i bilverkstaden 1938 byggdes en nyare verkstadsbyggnad, som stod klar 1939. Medarbetare från 1928 var bl a Johan Johnsson, som senare blev brandchef i Vilans brandkår. Han slutade 1942 och blev arméingenjör vid A3. En annan var John Nilsson som var säljare och sålde just brandpumpar.

gengasmin.jpg Rubergs konstruerade även gengasaggregat både för ved och kol. Han var representant för GM, som också gjorde gengasaggregat, så han fick besked om att han måste sluta sälja sina egna, annars skulle han mista sin agentur. Ruberg var envis och fortsatte med sina egna aggregat och offrade GM-agenturen.

Wilhelm Ruberg var både uppfinnare och konstruktör, och han var mycket framsynt. Det hände att han låg vaken på natten och kom på en idé, steg upp och iklädd morgonrock ställde sig vid ritbordet och började

konstruera. Han var utbildad civilingenjör vid KTH i Stockholm, vilket också kom att gälla för hans son Nils, som tog över företaget 1965, då han var 35 år gammal. Nils Ruberg fortsatte i faderns fotspår att utveckla företagets produkter.Bert Karlsson, företagsledare 1989-2008, har sammanställt följande historik över företaget

1932
1936

1943


1945-1955


1955-1965
1965-19671967-1980
1980-1989
1989-1993
1993-1998

2002-2003
2003-2008

2008-2010

Första motorsprutan med en egentillverkad pump samt monterad tillsammans med en Chevrolet-motor levereras till Tomarps Frivilliga Brandkår. Konstruktör är Wilhelm Ruberg. Han var en , med dagens språkbruk, entreprenör som hela tiden såg till att vara i framkant på utvecklingen. Han hade också en förmåga att knyta duktiga personer till företaget. Det fanns efterlämnade "dokument" i form av skisser på cigarraskarnas insida och liknande. Tyvärr finns inget sådant bevarat.

Första egentillverkade brandpumpen avsedd för frontmontage på en lastbil levererades till Fjälkinge Frivilliga Brandkår.

Industrilokal köps i samhället Immeln. Tillverkningen av brandpumpar, samt montering av dessa på chassi flyttas till dessa gamla lokaler. Tillverkningen moderniseras efterhand.

Allt fler produkter säljs till brandförsvar i Sverige. Marknaden ökar i och med att W. Ruberg AB utvecklar nya modeller av brandpumpar kontinuerligt. Fortfarande dominerar de bogserade släpmotorsprutorna med pump och motor på ett släp. Olika motorer används, men framförallt Chevrolet och Volvo.

Denna tid karakteriseras av utveckling av nya produkter i ganska rask takt. Inte bara brandpumpar, utan även tillbehör för brandsläckning såsom vattenkanoner och strålrör. Försäljningen ökar mycket hela tiden. 1 och med att det utvecklas nya lastbilschassi, utvecklar bolaget hela tiden nya brandpumpar som passar till bilarna. För att brandpumparna skall passa till lastbilarna, utvecklas olika typer av transmissioner för att passa till lastbilarnas kraftuttag, eller för drivning direkt på motorns vevaxel, i form av en frontmonterad brandpump.

Under denna tid myntas begreppet "KVALITET OCH SERVICE" i bolaget. Hela tiden har man använt "rödgods" (brons) i de flesta pumpar. Under denna tid växer detta material ihop med bolagets policy. Vidare visste man att enda sättet för ett litet lokalt företag att överleva och utvecklas var att hålla en hög servicenivå.

nilsrubergmin.jpg Wilhelm Ruberg lämnar över företagsledningen till sonen Nils Ruberg. Eftersom Wilhelm Ruberg utbildades vid Kungliga Tekniska Högskolan till Civilingenjör, följda sonen Nils Ruberg i samma fotspår. Efter några år som konstruktör på Atlas Copcos kompressorer, flyttade Nils till Kristianstad och tog över driften av W. Ruberg AB.

Detta är en intensiv tid i bolaget. Nils Ruberg ställs inför flera problem med att montera brandpumpar på nya lastbilschassier. En helt ny produktlinje utvecklas där nya begrepp kommer in i bilden. Under denna tid talar man mycket om säkerhet för brandmännen. Den äldre typen av

brandpumpar kunde vara ganska farliga att hantera. Anledningen var att när man stängde ett strålrör ökade trycket drastiskt i det andra om inte pumpoperatören hann med att sänka pumpens varvtal tillräckligt snabbt. Effekterna av detta kunde bli att strålföraren i strålrör två kunde "svepas" bort av det ökade trycket, med skador som följd.

Nils utvecklade därför en brandpump som inte ökade trycket så mycket trots att man minskade flödet. Vid denna tid var detta en stor nyhet. Inte bara i Sverige, utan i hela världen. Tyvärr ansågs detta inte så viktigt att alla ville ha denna nyhet. Försäljningen började och det fungerade utmärkt. I och med detta infördes ett tredje ord i företagets policy - SÄKERHET - och denna samlade policy ger en bra bild av hur föreget sköts och fungerar. SÄKERHET - KVALITET - SERVICE är ett rättesnöre i alla situationer.

Inte förrän under slutet av 1990-talet började man i resten av Europa inse dessa fördelar, varför andra företag tog efter detta konstruktionssätt. Idag har nästan alla brandpumpstillverkare pumpar med en säker tryckkurva.

Under denna tid startades också en del export till Skandinavien. Det rörde sig om cirka 10 % av omsättningen.

Fortsatt ökning av försäljningen. Fler nya kunder både i Sverige och utomlands. Vid denna tid levererades cirka 70 - 90 brandpumpar per år samt övriga tillbehör. Omsättningen låg omkring 7 - 9 miljoner kronor med ett 15-tal anställda.

Nils bestämmer sig för att lämna över företagsledningen till Bert Karlsson. Företaget moderniseras med datorsystem och en anpassad försäljning. Exportförsäljningen struktureras, och arbetet med hela försäljningen påbörjas.

Exportförsäljningen ökar ganska snabbt. Nya marknader i Europa blir stadiga kunder. Störst framgångar har man i Frankrike, men även tidigare svaga marknader ökar. Hela tiden utvecklas nya produkter, eller moderniseras äldre så att de passar till moderna chassier. En hel del större order levereras till Räddningsverket. Fortfarande är företaget ganska omodernt vad gäller tillverkningen. Man arbetar i supportsvarvar, och ett problem uppstår: Det är svårt att få tag i yngre medarbetare som kan arbeta i manuella svarvar och fräsar. Detta gör att endel av tillverkningen läggs ut hos legotillverkare.

Nils bestämmer sig för att sälja företaget innan han går i pension (1995). Företaget köps av Bert Karlsson och ett företag i Frankrike, Technamm under 1993. Vid denna tid har företaget en omsättning på cirka 8 - 9 miljoner kronor, 14 anställda och en exportdel av 15 %. De nya ägarna sätter nya mål för framtiden i företaget:

* Modern försäljning, administration och tillverkning inom 10 år.
* Dubbla omsättningen på 10 år.
* Exportandel på minst 75 % inom 10 år.

Företagets försäljning ökar stadigt. Exportandelen ökar till cirka 50 % relativt snabbt. Försäljning och administration är nu fullt ut modern och väl fungerande.

Under denna tid påbörjas ett investeringsprogram. En första CNC-fräs köps in. Företaget skickar två personer på utbildning för handhavandet. De första lärospånen tas för att modernisera tillverkningen. Efter ett tag står det klart att detta kommer att fungera bra.

Alla mål är uppnådda med råge. Omsättning 21 miljoner kronor och en exportandel på cirka 80 %. Fortfarande är Rubergs stora i Sverige med en marknadsandel på cirka 85 %. Från 1993 fram till 2002 har ägarna inte tagit ut någon utdelning alls i företaget. Detta har möjliggjort en intensiv investering i nya verkstadsmaskiner. Maskiner med hög kvalitet och precision har anskaffats för cirka 7,5 miljoner kronor. Till detta kommer även utbildning av personal och förändringar i verkstaden. All bearbetning som gjordes av legotillverkare har tagits hem igen. Nu sker all bearbetning i egna moderna maskiner och med väl utbildad personal.

Ägarna i Technamm börjar tröttna på att aldrig få ut ett öre ur bolaget, och de tillsammans med de svenska ägarna bestäms, att de skall sälja sina aktier i bolaget. Eftersom Polen utgör den största marknaden vid denna tid, och företagets representant där är en stor tillverkare av brandbilar, är det naturligt att de är intresserade av att köpa Technamms aktier i W. Ruberg AB. Detta sker under 2003. Köpare är ett företag med ett namn som inte låter sig uttalas så lätt:

* Wawrzaszek Inzyneria Samochodow Specjalnych (WISS). Detta företag äger nu 85 % av aktierna i W. Ruberg AB.

W. Ruberg AB utvecklas vidare under kontrollerade former. Företagets utvecklingsavdelning utökas med en person, och en ny säljare anställs. All tillverkning sker i egna maskiner och en ny CNC-svarv köps in. Detta är en maskin för speciella behov, och investeringen kostar cirka 3 miljoner kronor. Med denna maskin klarar företaget nu all tillverkning av egna artiklar med undantag för efterbehandlingar och specialprodukter.

2008 säljer Bert Karlsson sina aktier i bolaget till de polska delägarna. Vidare anställs den nya säljaren Andreas Ohlsson som VD. Bert Karlsson fortsätter att arbeta några år till i företaget som ekonomiansvarig.

Företaget har nu en omsättning som närmar sig 30 miljoner kronor, och exporten är cirka 85 - 90 % av omsättningen. Hela tiden har produktprogrammet kompletterats med nya produkter inom brandbekämpning.

Dagsläget är ljust för företaget. Nya produkter har ökat möjligheterna att täcka in nya marknader och även att vidareutveckla befintliga. Försäljningen har utökats med ett antal nya marknader inom f.d. Sovjetblocket. Personalen är väl utbildad, och vi har genom detta stora möjligheter att fortsätta den positiva trenden i företaget.

Företaget står nu inför nya utmaningar i form av en viss trångboddhet i verkstad och kontor. Viss planering för att undanröja problemen har påbörjats, men det är ännu för tidigt att presentera några definitiva planer. De nya ägarna är mycket positiva och stöttar företaget på ett mycket bra sätt. Detta gör att samtliga intressenter kan se fram emot framtiden med tillförsikt.

immeln2.jpg

W. Ruberg AB i Immeln