Vilans Vänner Kristianstad


PLANOMRÅDET

Planområdet utgör en del av ett verksamhetsområde beläget sydväst om Kristianstads centrala delar, det så kallade Långebro området. Planområdet omfattar cirka 45 hektar och avgränsas i norr av Kristianstads vattenrike, av Helge å i öster och av verksamheterna och bostadsbebyggelsen på Vilan, Odal och Hedentorp i sydväst. I planområdets norra del finns mindre industriverksamheter, handel och kontor med få inslag av bostäder och områdets södra del upptas till största delen av två slakterier, Scan och Kronfågel AB. Slakterierna är Kristianstads två största livsmedelsföretag och har 950 respektive 400 anställda.

stplf2.jpg stplf2b.jpg