Vilans Vänner Kristianstad
HÄRLÖVSTIPPEN

I början på 1960-talet angav man Härlövs ängar, beläget norr om planområdet, som ett framtida exploateringsområde då området ansågs ligga attraktivt med dess närhet till centrum (Mårtensson red. 2000 s349 ff.). Planen kom att innehålla en rutnätsplan, inspirerad av Kristianstads gamla renässansplan och den skulle medge bland annat bostäder, kontor, varuhus och ny stadspark. En större bro skulle dessutom skapas för att ge möjlighet att gå över Helge å och besöka Kristianstads gamla centrum. Problematiken låg i att området, liksom stora delar av Kristianstad var vattensjukt.

För att möjliggöra bebyggelse i området började man år 1966 deponera sopor i området, samtidigt som deponeringsproblemet blev löst. Både hushålls-, industri- och byggavfall deponerades. Planerna på bebyggelse i området stöp senare då vattenrikets miljö alltmer värderades av politiker och tjänstemän. Miljödebatten som uppkom på 1980-talet gav dessutom insikt om att sopor måste återvinnas (Ragnarsson red. 2001 s.18).

Härlövstippen stängdes av år 2002 och idag samordnas deponin med Hässleholms kommun, där det mesta tas tillvara. Soptippsområdet i Kristianstad har som avsikt att återföras till naturen samtidigt som kommunen planerar att omvandla området till ett större rekreationsområde. Idag återstår en 17 meter hög del väster om Härlövsängaleden som kallades den ”nyare soptippsdelen”. Öster om leden finns den ”äldre soptippsdelen” som är mera platt men än gropigare. Det nytillkomna rekreationsområdet behövs främst för Långebro- , Vilan- och Charlottesborgsområdet som för närvarande saknar större närliggande grönområden, men också för Kristianstadsborna i stort.

stplf7.jpg