Vilans Vänner Kristianstad

Denna länk leder till hemsidan

Vilans BoIF Grupp 55+Föreliggande jubileumsskrift, som utgivits i endast 150 exemplar, är inte bara av intresse för den idrottsintresserade. Vilans idrottsförening engagerade stora delar av Vilans invånare och har därför en central plats i en beskrivning av gamla Vilan. Skriften är också en guldgruva, vad gäller gamla kända ansikten från Vilan. Därför publiceras stora delar av den även här på

Vilans Vänners hemsida.