Vilans Vänner Kristianstad

Torggatan

torggatan.jpg


torggatan4min.jpg ericssonschark2min.jpg ericssonsmin.jpg sturen3min.jpg sturenilssonsmin.jpg

Bengt Jönsson:

På bilderna ser man från vänster till höger först en bild tagen från en balkong på Långebrogatan 34 mot sydost. Den visar hur Torggatan går ner från Långebrogatan med en bit av taket på Ericssons charkuteri till vänster i bilden. Huset rakt fram är Torggatan 4. Till höger börjar Södra Långgatan. Det vita huset längst bort låg på Eriksgatan. Där bodde Boka-Svensson sina sista år. I bakgrunden syns disponentvillan på KBS och Vilans skola. På nästa bild visas fasaden av Ericssons charkuteri mot Långebrogatan. Därefter en bild tagen från sydost nerifrån Torggatan mot baksidan av Ericssons. Här hade man lokaler för bearbetning av charkuterivarorna - samt, har någon sagt, en ilsken hund som skällde, när man gick förbi. På hörnet mittemot låg fastigheten med Sture Nilssons speceriaffär med ingång på själva hörnet. Den sista bilden visar huset strax innan det revs omkr 1970.

torggatan1min.jpg hantverkareg4min.jpg torggatan2min.jpg torggatan3min.jpg torggatan6min.jpg

Till vänster Torggatan söderifrån. Mot gaveln till Torggatan 4 hade man byggt ett "halvt" hus. Det fanns många sådana hus på Vilan, bl a Långebrogatan 37 vid kooperativahuset efter brandstationen. Även bakom brandstationen på Södra Långgatan fanns ett, liksom på Erikssons gård på Eriksgatan. Bredbergska huset på Hantverkaregatan är ytterligare ett exempel bland flera. I detta hus på Torggatan bodde i min barndom bl a Yngve Holmberg med familj. Han hade sönerna Bo och Bengt och en dotter. Yngve H. sysslade mycket med däck och bilar. Han brukade sitta nere i källaren och skära nya mönster i slätslitna däck, som han sedan sålde - kanske inte som nya men bättre begagnade... Han hade en bror som hette Erik och bodde på Östra Storgatan 4, och även han handlade med bilar.

Nästa bild visar hörnhuset Torggatan/Hantverkaregatan, Björklunds hus mittemot Torggatan 4. Jag minns, att Anders Mårtensson bodde där. Han jobbade på bryggeriet Kronan, där jag också jobbade på somrarna och julloven i åtta år. Jag har beskrivit honom lite mera i avsnittet om just bryggeriet Kronan. Han hade en dotter som också bodde i det här huset - tror jag - med sonen Stellan. Några andra hyresgäster här kände jag aldrig till. Torggatan var för mig mest en del av min skolväg. Jag gick ju här varje dag i fyra år, men jag var knappt en enda gång inne i något av husen.

På hörnet mittemot Björklunds hus låg "Arken". Det var ett lågt, långsträckt trähus med några lägenheter. Min kamrat Ingvar Olssons farföräldrar bodde där, Josef Cikaia Olssons föräldrar, Viktor och Rut Olsson. Man ser huset på flygbilden ovan.

Så kommer vi till Torggatan 4, som har beskrivits ingående och kärleksfullt av Lars Hörbo, vars berättelse man finner här. Lars har lämnat de flesta bilderna av Torggatan 4, som finns här. Några äldre har via Göte Björklund förmedlats från Britt Wallgren, dotter till skomakare Gustaf Adolf Wallgren, som bodde i huset med sin familj, förutom dottern Britt även sonen Kurt. Wallgren hade sitt skomakeri i källaren under Sjöbergs frisörsalong i Eklöfs hus, Långebrogatan 46.

På bilderna nedan ser man förutom skomakare Wallgren med fru i sin kolonilott på Hantverkaregatan (Bredbergska huset i bakgrunden), ägaren till Torggatan 4 i gamla tider, kassör Andersson på Långebro mekaniska verkstad. Han bodde själv i huset. Troligen är det hans 50-årsdag som firas på bilden i mitten, där också hans fru finns med. I huset bodde också under en viss tid Olof Wivel med hustru och sonen Folke. På en bild nedan ses han längst till vänster, när hans fru hyllas med en tulpan av skoldirektör Axel Kroon. Det är oklart i vilket sammanhang bilden är tagen.

Göte Björklund minns också Oskar och Ellen Svensson med sonen Stig, lokförare Landin med hustru och dottern Stina, telereparatör Jönsson med hustru och dottern Britt, stenhuggare Eriksson med flera barn, både pojkar och flickor, liksom familjen Erlandsson med många barn. Erlandsson arbetade på Hvilans mekaniska. På den sista bilden sitter fru Hulda Lundegård, som var förlamad och ofta satt i fönstret och tittade ut på gatan.

wallgrenmedfrumin.jpg kassoranderssonmin.jpg kassorandersson2min.jpg wivelmin.jpg frulundegardmin.jpg

Själv minns jag klasskamraterna Leif Olofsson och Hans Brandin, som bodde i Torggatan 4.

torggatan7min.jpg torggatan8min.jpg torggatan9min.jpg torggatan10min.jpg


torggatan5min.jpg
Torggatan 4 rivs i slutet på 1960-talet - som det mesta på Vilan. Till höger en bild, tagen från Swedish meat (KBS) idag. Den vita byggnaden ligger där Torggatan 4 och "Arken" en gång låg. Som synes finns inget från någon av bilderna ovan kvar, och inget mer än den vita paviljongen har uppförts på platsen. Vilan söder om Långebrogatan är grundligt utraderat.

Välkomna att berätta mer om Torggatan!

torggatanidagmin.jpg