Vilans Vänner Kristianstad
Vilans Vänner träffades för sjunde gången sedan 2007!


aulismin.jpg
Aulis Rosendahl

larsmin.jpg
Lars Ask
kjellmin.jpg
Kjell Nilsson

För första gången på tre år var deltagarantalet denna gång under 100 personer, närmre bestämt endast 65. Icke desto mindre var stämningen på topp. Närheten kändes om möjligt större än vanligt. Det var lättare att ta kontakt och hinna prata med varandra. Programmet var denna gång inte så ambitiöst som det brukar. Mer tid var anslagen för samtal och spontana inlägg. Platsen var naturligtvis Vilans församlingshem.

Först visades ett kort bildspel om Wibergs möbelaffärer. Därefter fick ett antal bilder passera revy medan kaffe dracks. Bilderna gav anledning till kommentarer och utbyte av minnen. Aulis Rosendahl berättade om Kristianstads planer för Härlövs ängar och visade på aktuella kartskisser, hur framtiden kan komma att gestalta sig på ängarna. Våra kära gamla ängar ska tydligen rehabiliteras efter alla år av sopberg som tornat upp sig där. Det är välkommet, att åtminstone någon del av Vilan visas lite hänsyn. gamlaaffarenmin.jpg

langebrog1965_3bmin.jpg


arupsmin.jpg

Kjell Nilsson berättade minnen från sin och sina syskons, Everts, Gunnels och Ingrids, uppväxt på Vilan, där de bodde i Arups hus på Långebrogatan 23. Han visade ett par bilder, bl a av en barndomsvän vid namn Tore Lennart Friberg, uppvuxen på Bryggerigatan 5, som med ett brokigt förflutet efter studier vid Hermods slutade som rektor i bl a Olofström. Vidare visade han en bild, där en annan kär barndomsvän var med, nämligen Hasse Persson, som blev en mångårig medarbetare hos Vilans möbler. Kjell delade även med sig flera andra minnen och händelser från flydda dagar på Vilan.

lenartfriberg1min.jpg
Lennart Friberg mottar sitt examensbevis
lennartfriberg2detmin.jpg
Lennart Friberg bland övriga
hermodselever
jan_kjell_hasse_det_min.jpg
Jan Arup, Kjell Nilsson,
Hasse Persson
Lars Ask tog också till orda och underhöll med ett par historier. Lars är en av de få som vet var Hattabacken ligger nere bakom gamla fryshuset vid Helgeåns västra strand, där han själv med syskon vuxit upp bland vassruggarna. Lars är en frisk fläkt på våra träffar.

Under kaffet såldes lotter och fem vinster i form av kaffemuggar i porslin med Malmströmsmotiv överlämnades till nöjda vinnare. Eftersom framtiden för Malmströms konditori tyvärr ser oviss och kanske något mörk ut för närvarande, var dessa minnesmuggar uppskattade vinster.

hattabackendetmin.jpg

muggmalmstromsframsidamin.jpg Naturligtvis sjöngs det även allsång, framförallt denna gång visor, som handlade om Vilan, men också ett par andra örhängen från tider, då det begav sig. Roney ackompanjerade som vanligt på sitt dragspel, och Bengt, som sjunger hellre än gärna, gjorde sitt bästa som allsångsledare.

Så visades några riktigt gamla bilder från sekelskiftet och de tidigaste åren på 1900-talet, och Bengt berättade och förklarade, vad de föreställde.

Som avslutning sjöng man Man ska leva för varandra, och så var den sjunde träffen med Vilans Vänner till ända. Om hälsan håller och Gud vill, så blir det en ny träff någon gång under hösten.


Bilder från träffen, tagna av Rolf Ståhlberg


Bild: tn_1.jpg Bild: tn_10.jpg Bild: tn_11.jpg Bild: tn_12.jpg Bild: tn_13.jpg Bild: tn_15.jpg Bild: tn_16.jpg Bild: tn_17.jpg Bild: tn_18.jpg Bild: tn_19.jpg Bild: tn_2.jpg Bild: tn_20.jpg Bild: tn_21.jpg Bild: tn_22.jpg Bild: tn_23.jpg Bild: tn_24.jpg Bild: tn_25.jpg Bild: tn_27.jpg Bild: tn_28.jpg Bild: tn_29.jpg Bild: tn_3.jpg Bild: tn_30.jpg Bild: tn_31.jpg Bild: tn_32.jpg Bild: tn_33.jpg Bild: tn_34.jpg Bild: tn_35.jpg Bild: tn_36.jpg Bild: tn_37.jpg Bild: tn_38.jpg Bild: tn_39.jpg Bild: tn_4.jpg Bild: tn_40.jpg Bild: tn_41.jpg Bild: tn_42.jpg Bild: tn_5.jpg Bild: tn_6.jpg Bild: tn_7.jpg Bild: tn_8.jpg Bild: tn_9.jpg