Vilans Vänner Kristianstad


gjuterietmin.jpg
Traditionell träff med Vilans Vänner

Lördagen den 13 november 2010 hade Vilans Vänner sin sjätte träff sedan starten den 12 augusti 2007. Till Församlingshemmet på Vilan hade 112 personer sökt sig denna vackra men blåsiga novemberdag. Trots pågående renoveringsarbeten i köksregionerna blev det en trivsam eftermiddag med kaffe och klassiska Malmströms nötkransar och extra goda vetebröd. Gamla låtar från 40- 50-talen väcktes som vanligt till liv med dragspelsackompanjemang av Roney Johansson.

Att bryta in i den goda stämningen med planerade programpunkter var inte helt lätt. Det går inte att ta miste på de gamla vilanbornas förtjusning över att träffas på

dessa sammankomster, som blivit tradition ett par gånger om året. Den här lördagen var det några gamla företag på Vilan som lyftes fram och presenterades. I ett bildspel redovisade Bengt-Göran Jönsson en del fakta om Hvilans mekaniska, det äldsta större företaget på Vilan med tillkomståret 1880, där många av Vilans invånare hade sin utkomst under en lång följd av decennier. 1979 upphörde namnet Hvilans mekaniska AB att finnas. Den namnkunnigaste VD:n under 1900-talet, Bjarne De la Cour, som uppnådde en ålder av 100 år under 2010, strax före sin bortgång, porträtterades.

Malmströms Konditori, som fortfarande drivs framgångsrikt av nuvarande ägare, grundades 1923 och utvecklingen under Albin och Sonja Malmströms tid fram till 1969 beskrevs i samma bildspel.

Göte Björklund redogjorde för Wilhelm Ruberg AB och Joel Johanssons bilfirma. Med hjälp av gamla bilder, som Göte lyckats få fram, fick de närvarande sig en hel del fakta till livs, som hunnit falla i glömska det senaste kvartsseklet. Säkert var det många som inte visste, att Wilhelms Rubergs AB fortfarande med sina produkter för brandbekämpning är ett livaktigt företag som omsätter 30 milj kronor om året, numera med säte i Immeln.


malmstromsrubergs.jpg

Träffen avslutades med en hänvisning till föregående veckohelg, som var Alla helgons dag, och till minne av alla dem som levt och verkat på Vilan hölls en tyst minut. Allra sist önskade de församlade varandra en god jul till tonerna av Lapp-Lisas insjungning av Julens klockor och några gammeldags stämningsfulla julbilder.

Bengt-Göran Jönsson

Bilder från sammankomsten

tn_bild1.jpg tn_bild2.jpg tn_bild3.jpg tn_bild4.jpg tn_bild5.jpg

tn_bild6.jpg tn_bild7.jpg tn_bild8.jpg tn_bild9.jpg tn_bild10.jpg

tn_bild11.jpg tn_bild12.jpg tn_bild13.jpg tn_bild14.jpg tn_bild15.jpg

tn_bild16.jpg tn_bild17.jpg tn_bild18.jpg tn_bild19.jpg

Rolf Stålbergs bilder

Bild: tn_20.jpg Bild: tn_21.jpg Bild: tn_22.jpg Bild: tn_23.jpg Bild: tn_24.jpg

Bild: tn_25.jpg Bild: tn_26.jpg Bild: tn_27.jpg Bild: tn_28.jpg Bild: tn_29.jpg

Bild: tn_55.jpg