Vilans Vänner Kristianstad

traff201303_vinjettx.jpg

Lördagen den 9 mars var det åter dags för en träff i Vilans Vänner. Inemot 90 personer hade mött upp i den iskalla blåsten utanför Vilans församlingshem. Inne i samlingssalen rådde däremot ett varmt gemyt. Stämningen var hög och ljudlig, det skrattades och pratades - precis som meningen var - och Bengt Jönsson, som ledde sammankomsten, fick ställa in sista programpunkten för att ge utrymme för spontana samtal och hjärtliga återseenden.

Bengt inledde med att berätta om Boka-Svenssons fastighet med fröken Mårtenssons speceriaffär på Långebrogatan, där handelsbod funnits ända sedan 1880-talet. Därefter presenterades några tidningsklipp från 1951, som berättade om 60-årsjubileum för IOGT-logen Vilans framtid och bjöd på en återblick på logens historia. En detaljerad redogörelse för en eldsvåda 1929 hos Bomma-Petter på Bryggerigatan upplästes ur ett protokoll från sammanträde med N Åsums Brandstodskommitté för reglerande av uppkomna skador.

Förutom ett par vilansånger sjöngs några av Evert Taubes mest kända visor till kaffet. Roney Johansson skötte som vanligt dragspelet. Malmströms nötkransar stod åter på bordet för att markera att dagens träff hade lite av jubileum över sig, då det var 10:e gången sedan starten 2007.


Några bilder från träffen. Fotograf: Rolf Ståhlberg


Bild: min_0001.jpg

Bild: min_0002.jpg

Bild: min_0003.jpg

Bild: min_0004.jpg

Bild: min_0005.jpg

Bild: min_0006.jpg

Bild: min_0007.jpg

Bild: min_0008.jpg

Bild: min_0009.jpg

Bild: min_0010.jpg

Bild: min_0011.jpg

Bild: min_0012.jpg

Bild: min_0013.jpg

Bild: min_0014.jpg

Bild: min_0015.jpg

Bild: min_0016.jpg

Bild: min_0017.jpg

Bild: min_0018.jpg

Bild: min_0019.jpg

Bild: min_0020.jpg

Bild: min_0021.jpg

Bild: min_0022.jpg

Bild: min_0023.jpg

Bild: min_0024.jpg

Bild: min_0025.jpg

Bild: min_0026.jpg

Bild: min_0027.jpg

Bild: min_0028.jpg

Bild: min_0029.jpg

Bild: min_0030.jpg

Bild: min_0031.jpg

Bild: min_0032.jpg

Bild: min_0033.jpg

Bild: min_0034.jpg

Bild: min_0035.jpg

Bild: min_0036.jpg

Bild: min_0037.jpg

Bild: min_0038.jpg

Bild: min_0039.jpg

Bild: min_0040.jpg

Bild: min_0041.jpg

Bild: min_0042.jpg

Bild: min_0043.jpg

Bild: min_0044.jpg

Bild: min_0045.jpg

Bild: min_0046.jpg

Bild: min_0047.jpg

Bild: min_0048.jpg

Bild: min_0049.jpg

Bild: min_0050.jpg

Bild: min_0051.jpg

Bild: min_0052.jpg

Bild: min_0053.jpg

Bild: min_0054.jpg

Bild: min_0055.jpg

Bild: min_0056.jpg

Bild: min_0057.jpg

Bild: min_0058.jpg

Bild: min_0059.jpg

Bild: min_0060.jpg

Bild: min_0061.jpg

Bild: min_0062.jpg

Bild: min_0063.jpg

Bild: min_0064.jpg

Bild: min_0065.jpg

Bild: min_0066.jpg

Bild: min_0067.jpg