Vårträff den 11 april 2015

Så var det dags igen för Vilans Vänner att träffas och tillbringa en trevlig stund tillsammans. Församlingshemmet var fullsatt, och många fler än de anmälda infann sig. Mycket glädjande men också något brydsamt för de som planerat antalet platser och kaffebröd. Allt löste sig dock till allas belåtenhet och eftermiddagen rusade förbi i ett nafs. Odal var ämnet för dagen även denna gång, som var den trettonde i ordningen sedan 2007. Bl a citerades några tidningsartiklar om "gatuskandalen på Odal" ur Länsdemokraten 3/12 1949, då det var närmast oframkomligt på flera gator på Odal pga dåligt gatuunderhåll.

Kaffe, allsång och lotteri hanns också med, och vinster i form av tavlor med vilanmotiv fann vägen till belåtna vinnare. (Se nedan!) Det frågades ivrigt efter nästa träff, och slutet av november ställdes i utsikt som trolig tidpunkt.

Bild: tn1.jpg Bild: tn10.jpg Bild: tn11.jpg Bild: tn12.jpg Bild: tn13.jpg Bild: tn14.jpg Bild: tn15.jpg Bild: tn16.jpg Bild: tn17.jpg Bild: tn18.jpg Bild: tn19.jpg Bild: tn2.jpg Bild: tn20.jpg Bild: tn21.jpg Bild: tn22.jpg Bild: tn23.jpg Bild: tn24.jpg Bild: tn25.jpg Bild: tn26.jpg Bild: tn27.jpg Bild: tn28.jpg Bild: tn29.jpg Bild: tn3.jpg Bild: tn30.jpg Bild: tn31.jpg Bild: tn32.jpg Bild: tn33.jpg Bild: tn34.jpg Bild: tn35.jpg Bild: tn36.jpg Bild: tn37.jpg Bild: tn38.jpg Bild: tn39.jpg Bild: tn4.jpg Bild: tn40.jpg Bild: tn41.jpg Bild: tn42.jpg Bild: tn43.jpg Bild: tn44.jpg Bild: tn45.jpg Bild: tn46.jpg Bild: tn47.jpg Bild: tn48.jpg Bild: tn49.jpg Bild: tn5.jpg Bild: tn50.jpg Bild: tn51.jpg Bild: tn52.jpg Bild: tn53.jpg Bild: tn6.jpg Bild: tn7.jpg Bild: tn8.jpg Bild: tn9.jpg


Några av de tavlor som utgjorde vinster i lotteriet, och som också finns till försäljning för 60 kr/st, inramade och klara för upphängning.
Formatet är 31x23 cm.


Bild: tth1.jpg Bild: tth10.jpg Bild: tth11.jpg Bild: tth12.jpg Bild: tth13.jpg Bild: tth14.jpg Bild: tth15.jpg Bild: tth16.jpg Bild: tth17.jpg Bild: tth2.jpg Bild: tth3.jpg Bild: tth4.jpg Bild: tth5.jpg Bild: tth6.jpg Bild: tth7.jpg Bild: tth8.jpg Bild: tth9.jpg