Vilans Vänner Kristianstad

Den 15:e träffen 2016-09-17
Foton: Rolf Ståhlberg

Lördagen 17/9 var åter Vilans församlingshem fyllt med gamla vilanbor. 109 personer med anknytning till det gamla Vilan före utplåningen för 50 år sedan hade samlats till sedvanligt årligt återseende. Det var den 15:e träffen sedan starten 2007.

Temat för dagen var en vandring i ord och bild längs Långebrogatan som den såg ut ungefär 1940-60. Utgångspunkt var en dokumentation som Gunnel Falk sammanställt på 1990-talet. Nötkransar från Malmströms bidrog till stämningen från förr. Några minnesbilder nedtecknade av Claes Bengtsson, som tyvärr avled tidigare i år, upplästes och fick utgöra avslutning på sammankomsten.

Många av de gångna årens deltagare har gått ur tiden - en tyvärr oundviklig erfarenhet. Samtidigt har en hel del nya ansikten tillkommit, och intresset för gamla Vilan verkar oförminskat. Bengt Jönsson, som med hjälp av Gunnel Falk och en inre krets av personer håller i det hela, utlovade en ny träff någon gång under 2017.

Bild: min1.jpg

Bild: min10.jpg

Bild: min11.jpg

Bild: min12.jpg

Bild: min13.jpg

Bild: min14.jpg

Bild: min15.jpg

Bild: min16.jpg

Bild: min17.jpg

Bild: min18.jpg

Bild: min19.jpg

Bild: min2.jpg

Bild: min20.jpg

Bild: min21.jpg

Bild: min22.jpg

Bild: min23.jpg

Bild: min24.jpg

Bild: min25.jpg

Bild: min26.jpg

Bild: min27.jpg

Bild: min28.jpg

Bild: min29.jpg

Bild: min3.jpg

Bild: min30.jpg

Bild: min31.jpg

Bild: min32.jpg

Bild: min33.jpg

Bild: min34.jpg

Bild: min35.jpg

Bild: min36.jpg

Bild: min37.jpg

Bild: min38.jpg

Bild: min39.jpg

Bild: min4.jpg

Bild: min40.jpg

Bild: min41.jpg

Bild: min42.jpg

Bild: min43.jpg

Bild: min44.jpg

Bild: min45.jpg

Bild: min46.jpg

Bild: min47.jpg

Bild: min48.jpg

Bild: min49.jpg

Bild: min5.jpg

Bild: min50.jpg

Bild: min51.jpg

Bild: min52.jpg

Bild: min53.jpg

Bild: min54.jpg

Bild: min55.jpg

Bild: min56.jpg

Bild: min57.jpg

Bild: min58.jpg

Bild: min59.jpg

Bild: min6.jpg

Bild: min60.jpg

Bild: min61.jpg

Bild: min62.jpg

Bild: min63.jpg

Bild: min65.jpg

Bild: min66.jpg

Bild: min67.jpg

Bild: min7.jpg

Bild: min8.jpg

Bild: min9.jpg

Bild: min64.jpg