Vilans Vänner - 10 år


Den 23/9 hade Vilans Vänner sin 16:e träff sedan 2007. Den 12/8 detta år möttes man för första gången på Malmströms conditori. Den gången var 43 personer närvarande, den här gången var vi 120 deltagare. Antalet besökare har ofta överstigit 100 under åren som gått. Tyvärr har många av dem som var med från början gått ur tiden, men glädjande nog har också många nya vänner tillkommit.

Det finns en stark känsla av tillhörighet med det gamla Vilan som det var en gång, innan nästan allt försvann efter 1960-talet. Vilans Vänner har lyft fram denna känsla genom sina träffar och genom återskapandet av svunna tider på sin hemsida.

Denna gång var det KBS som var temat. Bengt Jönsson framförde en historik med bilder från bildandet av den första Andelssvinslakteriföreningen 1917 - för 100 år sedan i år - till samgåendet med Scanek 1990. Många igenkännande leenden lockades fram av bilderna. De flesta på Vilan hade någon anknytning till slakteriet.

Man sjöng, drack kaffe, åt nötkransar från Malmströms och berättade historier och stämningen var på topp från början till slut. "Det blir väl fler träffar?" var en fråga som kom från många håll. Ja, det blir det. Om ett år är det dags igen - om Gud vill. Till dess får vi mötas i tankarna framför hemsidan!

Bengt Jönsson

Här följer foton som Rolf Stålberg tog under träffen!

min1.jpg min2.jpg min3.jpg min4.jpg min5.jpg min6.jpg

min7.jpg min8.jpg min9.jpg min10.jpg min11.jpg min12.jpg

min13.jpg min14.jpg min15.jpg min16.jpg min17.jpg min18.jpg

min19.jpg min20.jpg min21.jpg min22.jpg min23.jpg min24.jpg

min25.jpg min26.jpg min27.jpg min28.jpg min29.jpg min30.jpg

min31.jpg min32.jpg min33.jpg min34.jpg min35.jpg min36.jpg

min37.jpg min38.jpg min39.jpg min40.jpg min41.jpg min42.jpg

min43.jpg min44.jpg min45.jpg min46.jpg min47.jpg min48.jpg

min49.jpg min50.jpg min51.jpg min52.jpg min53.jpg min54.jpg

min55.jpg min56.jpg min57.jpg min58.jpg min59.jpg min60.jpg

min61.jpg min62.jpg min63.jpg