angsvy.jpg

Vilans Vänners sjuttonde träff


Lördagen 6/7 träffades Vilans Vänner för sjuttonde gången, sedan sällskapet bildades 2007. Som vanligt var det Vilans församlingshem som invaderades av inemot 100 gamla vilanbor eller personer med anknytning till Vilan.

Ett av dagens teman var Härlövs ängar. Bengt Jönsson visade bilder och berättade om sina upplevelser och minnen från ängarna sommar som vinter. Han framhöll det speciella med att växa upp med en fot på landsbygden och en i staden. Vilan var en del av staden men med Helgeå som en skiljelinje mellan två något olika kulturer.

Det var på Vilan som stadens bebyggelse tog sin början medan anläggningsarbetena tog fart inne på Allön. Denna första bebyggelse försvann under 1600-1700-talen för att från mitten av 1800-talet åter etableras efter rivningen av stadens fästningsvallar och näringsverksamhet blev tillåten även utanför den egentliga staden.

Därute uppstod ett litet industrisamhälle med affärer och andra näringar från ca 1880 och framåt. 1890 bildades en kommun som fungerade som municipalsamhälle fram till 1941. Marken man byggde sina hem på inköptes av framför allt Hedentorpsgården och Charlottesborg. Det var alltså jordbruks- och ängsmarker som urbaniserades med stora ängar alldeles i grannskapet, där Härlövs bönder hade sina kor på bete och där man delvis odlade vissa grödor, och Vilans barn och även vuxna fann sina rekreationsområden alldeles hemmavid.

Bengt framhöll särskilt de karakteristiska fågelläten som beckasiner, vipor och lärkor frambringade som ett slags himlaspel i en jättelik ängskatedral.

Ett annat tema för dagen var Malmströms conditori, som under våren detta år, lagt ned sin verksamhet efter nästan 100 års tillvaro. Malmströms blev genom åren liktydigt med Vilan. Flera generationer kan relatera till Malmströms och det är med vemod man känner att ännu en bit av Vilan gått till förgängelsen.

På www.vilan.org lever fortfarande Vilan som det en gång var, och det finns inga planer på att upphöra med de årliga träffarna för att minnas allt som Vilan en gång kunde bjuda på. I sinnevärlden finns idag bara en handfull gamla hus kvar, som med svårighet kan lokaliseras bland alla vägbanor, köplador och parkeringsplatser som breder ut sig. Där rådde en gång ett sjudande liv i en blandad bebyggelse med massor av boende.

Vilans Vänner har funnits i 12 år och trots stort manfall i form av åldrande och dödsfall håller alltså intresset i sig och lockar till en så månghövdad uppslutning som 100 personer även bland någorlunda unga deltagare. Vilan är inte bortglömt.

Bengt Jönsson

Som vanligt har Rolf Ståhlberg med sin kamera förevigat många av deltagarnaa i träffen:

minxmidi4766.jpg minxmidi4769.jpg minxmidi4770.jpg minxmidi4771.jpg minxmidi4773.jpg minxmidi4774.jpg minxmidi4775.jpg

minxmidi4793.jpg minxmidi4794.jpg minxmidi4795.jpg minxmidi4796.jpg minxmidi4797.jpg minxmidi4798.jpg minxmidi4800.jpg

minxmidi4802.jpg minxmidi4803.jpg minxmidi4807.jpg minxmidi4804.jpg minxmidi4805.jpg minxmidi4809.jpg minxmidi4806.jpg

minxmidi4811.jpg minxmidi4812.jpg minxmidi4813.jpg minxmidi4815.jpg minxmidi4824.jpg minxmidi4829.jpg minxmidi4832.jpg

minxmidi4834.jpg