Vilans Vänner Kristianstad
framsida.jpg


På den här sidan presenteras den minnesskrift, som utgavs i samband med Vilans och Norra Åsums frivilliga brandkårs 10-årsjubileum 1938. Skriften, liksom övriga foton och dokument, har letats fram av Göte Björklund, son till Carl Björklund, som var brandchef från 1933 till sin död 1953. Den berättar om brandkårens tillblivelse och verksamheten under de första 10 åren. Den innehåller också en mängd annonser för olika företag, som var etablerade på Vilan eller i Norra Åsums kommun på den tiden.


Till sidan...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  24  25

Några av bilderna i minnesskriften är klickbara för förstoring!

Klicka här för fler bilder och mera text om Vilans brandkår!

Ett par gamla dokument