skolfotolbg37.jpg

Andra raden uppifrån, nr 2 från höger Georgsson ?? (Ingeman Persson har lämnat namnet). I samma rad nr 5 från höger är Leif Andersson från Bomgatan/Bryggerigatan, och nr 2 från vänster är Bo Persson i Lindgrens hus på Bomgatan. I den övre sittande raden finns från vänster Lennart Hansson från Bryggerigatan 12, Lennart Grahn, Bryggerigatan 8 och Bengt "Lillebror" Nilsson. Nr 3 från höger i den främsta raden är Lars Orberg från Bruksgatan 6.
Den manlige läraren är Arthur Klinthén. Året kan vara ca 1954-55.