Vilans Vänner Kristianstad

Klassfoto från första klass, inskickat av Cerny Ohlander, f 1947

cernyklass1.jpg

I översta raden står Jan-Åke ? längst till vänster, flickorna är obekanta, längst till höger står Verner Persson.
Till höger om fröken (som kanske hette Aina) Jörgen Eklund och efter honom Christer Ohlsson, Cerny Ohlander, ?, Lars-Otto Roth, Willy ?
I främsta raden från vänster ?, Leif ?, ?, Ingegerd Persson, Per Arvidsson, ?, Christina Hoff, Nils-Henrik Hoffman, Claes-Gunnar Karlsson


Cernys konfirmationsfoto från 1961

cernykonfirmation.jpg