ingvar1klass.jpg

Övre raden från vänster: Lennart Hansson, Ingvar Olsson, Per-Gunnar Roth, Sven-Erik Stjernfelt, Agne Wivel, Leif Örstadius, Jan Linderoth
Mellersta raden: Britt-Marie, Karl-Axel Mårtensson, Isaksson, Börje Nordborg, ?, Kaj Nilsson (?), Jan-Inge Johnsson, Jörgen Jansson, Kristina Lindqvist
Undre raden: Gun Edvik, Marianne Andersson, Barbro Persson, Ulla Lund, Gertrud Svensson, Britt-Marie "Bitte", Annika Hansson, Lotta Carlström, Ingrid Nilsson, ??, Anita Andersson. Fröken Helga Hultgren.

Ulla Lund bodde i Arups hus på Långebrogatan, hade en äldre syster Marianne.