Några företag på Vilan ur boken Sveriges Privata Företagare, 1941


lindgren_skoaffarmin.jpgLindgrens Skoaffär.
Köpman F. Lindgren. Långebrogatan 20.
Långebro.
Tel. 2482.

Innehavaren började vid unga år inom yrket hos sin fader i Östraby. Vid 29 års ålder övertog han nuvarande skoaffär. Lokalen är modern och inredd i mörk ek och med glasmonterad tvärdisk. Företaget inköper sina skodon från större och välkända fabriker i Sverige. Alla slags reparationer utföres av yrkesmän och verkstaden är utrustad med modernaste maskiner. Firman försäljer herr-, dam- och barnskodon, galoscher och bottiner. I företaget äro ett biträde och två arbetare anställda. Innehavaren är medlem i Sveriges Skomakeriidkares och Skohandlares Riksförbund.

Frithiof Natanael Lindgren är född den 30 maj 1907 och son till skomakaremästare J. S. Lindgren o. h h. Emma f. Jönsson.

Affären innehades tidigare av fru Greta Johnsson, hustru till sedermera arméingenjören och fr o m 1953 brandmästaren vid Vilans och Norra Åsums Frivilliga Brandkår, Johan Johnsson, tidigare anställd vid Rubergs bilverkstad. (Komplettering)


Nya Cigarr- och Pappershandeln Vilan.
Inneh. Köpman O. S. Olsson. Långebro.
Tel. 483.
havannamagmin.jpg

Innehavaren började vid unga år inom lantbruket hos sin fader och har sedan innehaft eget lantbruk i femton år, tills han år 1940 övertog nuvarande firma. Inredningen är fullt modern med röda funkismöbler samt med skrivbord i väntavdelningen. Firman för monopolets varor samt har även en stor sortering av importerade varor samt rök- och skrivutensilier. Affären har alla vecko- och dagstidningar till försäljning samt konfektyrvaror. En särskild avdelning finnes för herrekiperingsartiklar samt kosmetiska och tekniska preparat. Firman är även ombud för A.-B. Tipstjänst och penninglotteriet. Ett biträde är anställt i företaget.

Olof Sigfrid Olsson är född den 2 mars 1892 och son till lantbrukare Ola Jönsson.


sturenilssons.jpg

Sture Nilssons Speceriaffär.
Långebro.
Tel. 909.


Innehavaren började arbeta i branschen vid femton års ålder hos sin fader i Frosta, praktiserade sedan i Maltesholm, varpå han 1923 övertog denna firma. Den har ett mycket gott läge och har förvärvat en stor kundkrets. Fyra biträden äro anställda i företaget.

Sture Nilsson är född den 17 juni 1897.


Winess Frukt-, Grönsaks-, Kaffe- och Konfektyraffär.
Inneh. Fröken Lilly Henriksson.
Långebro.
Tel. 2035.
vinessmin.jpg

Innehavarinnan började inom affärsbranschen vid 17 års ålder. Nuvarande firma övertogs år 1937 sedan Fröken Henriksson konditionerat på olika platser i Skåne. Affärslokalen är fullt modernt inredd med glasmontrar för konfektyrer samt en särskild avdelning för grönsaker. Firman för in- och utländska frukter, konfektyrer från ledande fabriker, konserver av olika slag, safter, essenser, läskedrycker samt Zoegas välkända kaffeblandningar.

Lilly Henriksson är född den 20 januari 1904 och dotter till f. d. banmästare Nils Henriksson.


olssons_skofabrikmin.jpgLångebro Skoindustri.
Föreståndare: Fabrikör Martin Olsson.
Box 86.
Långebro.
Tel. 1998.

Verksamheten började år 1920 med tillverkning av trätofflor och skomakeriarbeten och sedan utökades tillverkningen med skinn- samt tygtofflor år 1926. Fabrikens föreståndare är fabrikör Martin Olsson, vilken har varit i firmans tjänst sedan år 1920. Fabrikslokalen är rymlig med fyra arbetsplatser och sex specialmaskiner, som drivas med elektrisk kraft. Tillverkningen omfattar trätofflor, skinn- och filttofflor samt utför firman alla slags reparationer. Försäljning sker till grossister inom landet samt till handlande och även marknads- och torgförsäljning. Rörelsen sysselsätter fyra arbetare.

Martin Olsson är född den 11 april 1894 och son till lantbrukare Ola Andersson o. h. h. Hanna f. Månsson samt gift sedan 12 juni 1921 med Gerda Bengtsson. Barn: Märta, född 1920, Anna-Greta, född 1922, Einar, född 1923, May-Gunborg, född 1925, Ann-Marie, född 1927 och Birgit, född 1928.

Svenssons Bryggeri.
Inneh. Fabrikör N. E. Svensson.
Långebrogatan 31.
Långebro.
Tel. 316.

Mer om Svenssons Bryggeri

svenssonsbryggmin.jpg

Firman startades av innehavarens fader N. P. Svensson år 1901 i en obetydlig lokal utanför staden. Fabrikationen ökades och ny fabrik måste anläggas. År 1904 uppfördes ett modernt byggnadskomplex och lokalerna utrustades med moderna maskiner. 7.500 liter svagdricka tillverkas per dag. Firman innehar tre bilar, två hästskjutsar samt sysselsätter fyra arbetare. Den maskinella utrustningen består av ångpanna, ångmaskin, mäskkar, jäskar, svalskepp, vörtkylare, lagertank m. m., sköljapparat för sex flaskor m. m. Fastigheten är taxerad till 55.000 kr. och brandförsäkrad för 108.000 kr. Firman har nederlag för Ralva-vatten. Innehavaren är ledamot i Nordöstra Skånes Svagdricksbryggarförening.

Nils Evald Svensson är född den 13 november 1901 och son till fabrikör N. P. Svensson o. h. h. Hanna f Lutrup samt gift sedan 28 maj 1928 med Thora Svensson. Barn: Inga-Britt, född 1929, och Ann-Marie, född 1930.


palandersmin.jpgPalanders Vagnmakeri & Snickeri.
Inneh. Nils Palander.
Långebro.
Tel. 1925.

Innehavaren började vid femton års ålder inom branschen hos sin fader, som var vagnmakare och innehade verkstad utanför Kristianstad i Norra Åsums församling. Han innehade denna anställning i sju år och arbetade sedan med egna arbeten i föräldrahemmet till år 1916, erhöll därefter anställning å Ljunggrens Mek. Verkstad i Kristianstad, vilken plats han innehade i nio år. År 1928 startade innehavaren nuvarande firma. Första året tillverkades vagnmateriel, sedan utökades firman att omfatta karosseritillverkning och numera utföres alla förekommande snickeriarbeten samt reparationer. Verkstaden har en modern utrustning med fem större specialmaskiner, som drivas med elektrisk kraft. Rörelsen sysselsätter två personer.

Nils Palander är född den 21 december 1880 och son till vagnmakare Per Palander o. h. h. Kerstin Svensson samt gift sedan 23 november 1913 med Elna Persson. Barn : Hanna Kerstin född 1915, och Emmy Ingegärd, född 1919.


W. Svenssons Snickeri & Möbelaffär.
Långebro.
Tel. 824.
walfridsvmin.jpg

Innehavaren började som lärpojke vid 17 års ålder i Visseltofta. Efter två år kom han till Hälsingborg och fullbordade där sitt gesällprov samt erhöll betyg med diplom. Därefter erhöll han anställning i Helsingör, där han stannade endast en kort tid. Han avreste sedan till hemorten och startade under blygsamma förhållanden en mindre snickarverkstad samtidigt som han var sin fader behjälplig med diverse göromål inom lantbruket. Den 1 februari år 1913 inköptes en gammal snickarverkstad i Vilans municipalsamhälle och denna lokal innehades till år 1916, då en större tomt inköptes. Där uppfördes en tidsenlig snickerifabrik samt ett tvåvåningshus inrymmande utställningshallar och privatbostad. Verkstaden är utrusad med moderna maskiner. Firman för allt som tillhör en möbleringsaffär och fabriken tillverkar möbler samt gör reparationer av såväl moderna som antika möbler. Fastigheten är taxerad till 28.000 kr. och brandförsäkrad för 30.000 kr. Rörelsen sysselsätter fyra arbetare.

Håkan Walfrid Svensson är född den 19 januari 1879 och son till lantbrukare Sven Nilsson o. h. h. Stina f. Nilsson samt gift sedan 9 september 1930 med Anna Hilma Andersson.


rubergsmin.jpg


Firma Wilh. Ruberg.
Automobilförsäljning.
Långebro.
Tel. Kristianstad 174 och 178.

Mer om Rubergs

Verksamheten började våren 1923. Innehavaren startade detta år en automobilreparationsverkstad och år 1924 upptogs försäljning av automobiler. Vid sidan av nämnda verksamhet börjades år 1931 tillverkning av motorbrandsprutor och 1936 tillverkning av syrgas. Affärs-, kontors- och bostadsfastigheten uppfördes 1926-1927. Den nuvarande verkstadsfastigheten byggdes år 1939.

Ingenjör Wilhelm Ruberg är född den 15 mars 1887.


kartamsiffror.jpg